Serwis TĹ‚umacza


Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size

poradkk.jpg

Aktualizacja: 17 pa?dziernika 2016

Serwis T?umacza, b?d?cy uzupe?nieniem do ksi??ki Poradnik t?umacza, to witryna stworzona z my?l? o t?umaczach j?zyka angielskiego, zarówno tych do?wiadczonych, jak i pocz?tkuj?cych. Systematycznie uaktualniany i rozbudowywany, zawiera zestaw oryginalnych s?owników dwuj?zycznych (m.in. chemiczny, nazw geograficznych i ksi?gowo?ci), obszerny zbiór adresów innych internetowych s?owników, witryn i narz?dzi przydatnych w pracy t?umacza, teksty po?wi?cone rozmaitym aspektom sztuki t?umaczenia, recenzje s?owników dost?pnych na polskim rynku, odpowiedzi na najcz?stsze pytania zadawane przez pocz?tkuj?cych t?umaczy, a tak?e k?cik humoru j?zykowego. O zmianach w Serwisie dokonanych podczas kolejnych aktualizacji informuje dzia? Historia, w Archiwum za? znajduj? si? materia?y, które uleg?y dezaktualizacji, ale wci?? mog? zainteresowa? u?ytkowników.


Wejd? i korzystaj - za darmo, bez natr?tnych reklam, k?opotliwego rejestrowania si? i m?czenia wzroku mikroskopijn? czcionk? (do regulowania jej wielko?ci s?u?? przyciski css_larger.pngcss_smaller.pngw prawym górnym rogu).© by Arkadiusz Belczyk 2002-2015


 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany